Tất cả sản phẩm

Tất cả sản phẩm

6060L2

Liên hệ

Vải bạt 6060 loại 2 được dệt từ sợi TC, chuyên dụng để tăng cường mặt phải các loại sản phẩm trong ngành giày...Xem thêm

6060L1

Liên hệ

Vải bạt 6060 loại 1 được dệt từ sợi TC, chuyên dụng để tăng cường mặt phải các loại sản phẩm trong ngành giày...Xem thêm

16P

Liên hệ

Vải kate 16P được dệt từ sợi TC, chuyên dụng để tăng cường mặt phải các loại sản phẩm trong ngành giày và túi...Xem thêm

14P

Liên hệ

Vải kate 14P được dệt từ sợi TC, chuyên dụng để tăng cường mặt phải các loại sản phẩm trong ngành giày và túi...Xem thêm

12P

Liên hệ

Vải kate 12P được dệt từ sợi TC, chuyên dụng để tăng cường mặt phải các loại sản phẩm trong ngành giày và túi...Xem thêm

10P

Liên hệ

Vải kate 10P được dệt từ sợi TC, chuyên dụng để tăng cường mặt phải các loại sản phẩm trong ngành giày và túi...Xem thêm

Hotline: (028)22.21.21.21