Tất cả sản phẩm

Tất cả sản phẩm

Sticker

Liên hệ

Hotmelt

Liên hệ

6432

Liên hệ

Vải bạt 6432 được dệt từ sợi TC, chuyên dụng để tăng cường mặt phải các loại sản phẩm trong ngành giày và túi...Xem thêm

6428

Liên hệ

Vải bạt 6428 được dệt từ sợi TC, chuyên dụng để tăng cường mặt phải các loại sản phẩm trong ngành giày và túi...Xem thêm

6424

Liên hệ

Vải bạt 6424 được dệt từ sợi TC, chuyên dụng để tăng cường mặt phải các loại sản phẩm trong ngành giày và túi...Xem thêm

6A

Liên hệ

Vải bạt 6A được dệt từ sợi TC, chuyên dụng để tăng cường mặt phải các loại sản phẩm trong ngành giày và túi...Xem thêm

Hotline: (028)22.21.21.21