MẮC SỢI

MẮC SỢI

« Mắc sợi dệt thoi: Cuốn các búp sợi từ giá mắc thành thùng sợi dọc có đủ chiều dài, đủ số sợi, đủ chiều rộng vải, sức căng của các sợi đồng đều, các sợi không bị chéo. Có 2 phương pháp thực hiện: Mắc đồng loạt và Mắc phân băng.

« Dịch vụ: gia công mắc sợi để sản xuất vải.

Đang cập nhật

Hotline: (028)22.21.21.21