Telephone

Telephone

(08)225 304 99

Hotline

Hotline

0903 77 0902

Email

Email

congtythienbao2345@gmail.com

Sự tin tưởng của Quý Khách Hàng là niềm vinh hạnh của công ty chúng tôi!

Trang chủ >> Sản phẩm

Phụ liệu giày Thiên Bảo: Vải 6A
 Phụ liệu giày Thiên Bảo: Vải 6A
Khổ 55”: 1.38cm; Khổ 53”: 1.33cm; Khổ 49”: 1.24cm; Khổ 45”: 1.14cm Màu mộc và màu xám đen không cố định
Xem Thêm >>
Phụ liệu giày Thiên Bảo: Vải Xương cá chéo dày
 Phụ liệu giày Thiên Bảo: Vải Xương cá chéo dày
Gồm các loại: 6424, 6428, 6432 Khổ 58”: 1.48cm Màu mộc và màu xám đen không cố định
Xem Thêm >>
Phụ liệu giày Thiên Bảo: Vải Xương cá chéo mỏng
 Phụ liệu giày Thiên Bảo: Vải Xương cá chéo mỏng
Khổ 47": 1.2cm; Khổ 58”: 1.48cm Màu mộc và màu xám đen không cố định
Xem Thêm >>
Phụ liệu giày Thiên Bảo: Vải 6060 Loại 2
 Phụ liệu giày Thiên Bảo: Vải 6060 Loại 2
Khổ 47”: 1.2cm; Khổ 58”: 1.48cm Màu mộc và màu xám đen không cố định
Xem Thêm >>
Phụ liệu giày Thiên Bảo: Vải 6060 Loại 1
 Phụ liệu giày Thiên Bảo: Vải 6060 Loại 1
Khổ 47”: 1.2cm; Khổ 58”: 1.48cm; Khổ 60”: 1.53cm Màu mộc và màu xám đen không cố định
Xem Thêm >>
Phụ liệu giày Thiên Bảo: vải 16P
 Phụ liệu giày Thiên Bảo: vải 16P
Khổ 47”: 1.2cm; Khổ 58”: 1.48cm Màu mộc và màu xám đen không cố định
Xem Thêm >>
Phụ liệu giày Thiên Bảo: Vải 14P
 Phụ liệu giày Thiên Bảo: Vải 14P
Khổ 47”: 1.2cm; Khổ 58”: 1.48cm; Khổ 62": 1.58cm Màu mộc và màu xám đen không cố định
Xem Thêm >>
Phụ liệu giày Thiên Bảo: Vải 12P
 Phụ liệu giày Thiên Bảo: Vải 12P
Khổ 47”: 1.2cm; Khổ 58”: 1.48cm Màu mộc và màu xám đen không cố định
Xem Thêm >>
Phụ liệu giày Thiên Bảo: Vải 10P
 Phụ liệu giày Thiên Bảo: Vải 10P
Khổ 47”: 1.2cm; Khổ 58”: 1.48cm Màu mộc và màu xám đen không cố định
Xem Thêm >>
Phụ liệu giày Thiên Bảo: Vải 8P
 Phụ liệu giày Thiên Bảo: Vải 8P
Khổ 47”: 1.2cm; Khổ 58”: 1.48cm Màu mộc và màu xám đen không cố định
Xem Thêm >>
Tin tức
Các loại sản phẩm
Dây chuyền sản xuất