Telephone

Telephone

(08)225 304 99

Hotline

Hotline

0903 77 0902

Email

Email

congtythienbao2345@gmail.com

Sự tin tưởng của Quý Khách Hàng là niềm vinh hạnh của công ty chúng tôi!

Trang chủ >> Sản phẩm

Các sản phẩm của công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quốc tế Thiên Bảo là các loại vải lót chuyên được sử dụng trong ngành giày:

Gồm các loại vải:

8P màu mộc và màu đen không cố định. Khổ 47": 1.2cm; Khổ 58": 1.48cm

10P màu mộc và màu đen không cố định. Khổ 47": 1.2cm; Khổ 58": 1.48cm

12P màu mộc và màu đen không cố định. Khổ 47": 1.2cm; Khổ 58": 1.48cm

14P màu mộc và màu đen không cố định. Khổ 47": 1.2cm; Khổ 58": 1.48cm; Khổ 62": 1.58cm

16P màu mộc và màu đen không cố định. Khổ 47": 1.2cm; Khổ 58": 1.48cm

6060 Loại 1 - Loại 2: màu mộc và màu đen không cố định. Khổ 47": 1.2cm; Khổ 58": 1.48cm; Khổ 60": 1.53cm

Bạt dày xương cá 6424 - 6428 - 6432 - 6N: màu mộc và màu đen không cố định. Khổ 47": 1.2cm; Khổ 58": 1.48cm

Bạt mỏng xương cá: màu mộc và màu đen không cố định. Khổ 47": 1.2cm; Khổ 58": 1.48cm

6A: Khổ 45": 1.14cm, Khổ 49": 1.24cm ; Khổ 52": 1.33cm; Khổ 55": 1.38cm

 

Ngoài ra, công ty Thiên Bảo còn gia công nhuộm, tẩy trắng và định hình sản phẩm vải theo yêu cầu của khách hàng

    Tin tức khác

Tin tức
Các loại sản phẩm
Dây chuyền sản xuất